top of page

Woonzorgcentrum    Kortverblijf en Oriënterend Kortverblijf    Dienstencentrum

VZW de Bekelaar

Na de verhuis van het Mariaziekenhuis naar Pelt, in 2005, kwam het gebouw aan de Kliniekstraat 2 vrij. De toenmalige eigenaar, Zusters Kindsheid Jesu, had de intentie om de site een zorggerelateerde invulling te geven.

Samen met het Mariaziekenhuis vzw. en de zorggroep Zusters van Berlaar werd in 2007 het eerste initiatief geopend met name: woon- en zorgcentrum de Bekelaar, met 54 woongelegenheden.

De vzw en het woon- en zorgcentrum is genoemd naar de voorheen lokaal veel voorkomende jeneverbesstruik, in het Lommels ‘bekelaar’ genoemd.

In 2009 kent het woon- en zorgcentrum een eerste uitbreiding tot 75 woongelegenheden én 3 woongelegenheden kortverblijf.

 

Al snel werd binnen het woon- en zorgcentrum duidelijk dat een nieuwe infrastructuur noodzakelijk was om tegemoet te kunnen komen aan de zorgnoden van de toekomst...

 

In het voorjaar van 2018 startte de bouwwerken en in maart 2020 opende het nieuwe woon- en zorgcentrum de deuren met een capaciteit voor 92 bewoners en 6 woongelegenheden kortverblijf.

 

Het nieuwe woon- en zorgcentrum werd gebouwd achter het "oude ziekenhuisgebouw".

Een volgende stap in de ontwikkeling van de site was de afbraak van het vroegere ziekenhuisgebouw. 

DSC_0024.jpg
image0 (6).jpeg

Woon-zorgcentrum

WZC de Bekelaar beschikt over 88 eenpersoonskamers en 4 kamers voor een echtpaar.

De kamers kortverblijf zijn ook éénpersoonskamers.

Het gebouw bestaat uit 3 bouwlagen, met op het gelijkvloers de algemene ruimten zoals het onthaal, centrale warme keuken, cafetaria ("de Vlasgaard"), animatie, kiné, kapsalon...

Op verdiepingen bevinden zich de kamers met specifiek op de eerste verdieping de kamers voor bewoners met dementie.

De bewoners wonen en leven in leefgroepen van ongeveer 15 personen.

Wij hechten veel belang aan een warme huiselijke zorg. Dit komt tot uiting in de architectuur en inrichting van het gebouw.

Rond het gebouw is er een prachtig wandelpad en een mooie tuin aangelegd.

Al wandelend genieten van de natuur of tijdens het nuttigen van het drankje op het terras..., het kan hier allemaal!

Woonzorgcentrum

WZC de Bekelaar beschikt, naast het woon- en zorgcentrum ook nog over kortverblijf en oriënterend kortverblijf.

 

Het doel van het kortverblijf is, om een bepaalde periode (bv. vakantie of ziekte van de zorgverlener) de zorg te overbruggen, en de gebruiker nadien toe te laten naar de vertrouwde omgeving terug te keren. Ook voor revalidatie na een ingreep kan men hiervan gebruik maken.
In het kortverblijf kunnen bewoners maximum 90 dagen per kalenderjaar (waarvan 60 dagen aaneensluitend) verblijven.

Het oriënterend kortverblijf is gericht op  gebruikers die thuis wonen, tijdelijk en op een multidisciplinaire wijze een intensief observatie- en begeleidingstraject aanbieden om hen naar het meest passende woonzorgaanbod toe te leiden.

Een (oriënterend) kortverblijf moet tijdig gereserveerd worden. Hiervoor kan U best contact opnemen met onze sociale dienst via het contactformulier of telefonisch 011/710 500.

image0 (7).jpeg
Kortverblijf

Kortverblijf en Oriënterend Kortverblijf

20220708_132534.jpg

Dienstencentrum

Lokaal Dienstencentrum (LDC) de Vlasgaard wil een ‘open huis’ zijn. Alle inwoners van Lommel en omgeving zijn welkom.

Het wil een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn - om vereenzaming en sociale isolatie tegen te gaan - en bijdragen aan een warm en veilig samenleven in de buurt.

 

Het LDC organiseert informatieve, recreatieve en algemeen vormende activiteiten. Daarnaast wil het LDC op een preventieve manier zorgvragen en –noden detecteren en een optimaal antwoord bieden. Hiervoor werkt het samen met partners, diensten en organisaties uit het bredere zorg- en hulpverleningsaanbod. Gebruikers staan bij ons centraal. Wij luisteren naar hun vraag, analyseren de behoefte en kijken hoe we er op de best mogelijke manier aan tegemoet kunnen komen. Dit doen we in onderling overleg en samenwerking.

 

Het LDC richt zich in het bijzonder tot senioren, personen in een beginnende zorgsituatie, maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en mantelzorgers.

contactgegevens

Vlasstraat 35

3920 Lommel

011 710 500

dienstencentrum@debekelaar.be

centrumleider: Daisy Knapen

openingsuren

maandag t.e.m. vrijdag van 9.00u tot 17.00u

 

Cafetaria de Vlasgaard is dagelijks geopend,

ook op feestdagen

zie brochure voor de openingsuren

Onze brochure kan je raadplegen via 'Kalender'.

Voor info m.b.t. de procedure rond het ontvangen en behandelen van klachten alsook m.b.t. de procedure bij grensoverschrijdend gedrag, gelieve contact op te nemen met de centrumleider via bovenstaande gegevens.

Dienstencentrum

Onze krachten en uitdagingen

De belangrijkste krachten van het woon- en zorgcentrum situeren zich in de bewonersgerichte aanpak en het huiselijk karakter van het woon- en zorgcentrum.

Een verzorgde infrastructuur en het beschikken over een eigen warme keuken waar dagelijks de warme maaltijden vers gekookt worden vormen hierin een pluspunt.

Om een huiselijk karakter te creëren is natuurlijk de inbreng van de bewoners zeer belangrijk.

Binnen de werking van het woon- en zorgcentrum is dan ook het periodiek overleg met de bewoners een vaste waarde geworden.

Alvorens de feedback van de bewoners om te zetten in actiepunten wordt deze steeds getoetst aan de haalbaarheid. 

Door onze bewoners te betrekken bij de werking van het huis hopen we een gevoel van betrokkenheid en veiligheid te creëren.

 

In de zorg voor onze bewoners vertrekken we steeds vanuit het levensverhaal van iedere bewoner. Hierdoor komt het welbevinden van onze bewoners op de eerste plaats.

Naast onze bewoners vormen de medewerkers ook een belangrijke schakel in de aanwezige woon- en zorgomgeving. We willen dat medewerkers zich gewaardeerd voelen. 

Gewaardeerde medewerkers zullen de zorg voor onze bewoners positief beïnvloeden.

In de dagelijkse werking steunen we op een christelijk geïnspireerde visie waarbij we vanuit onze eenvoud en oprechtheid, respect hebben voor de persoonlijke levensvisie en het levensverhaal van de bewoner.

Wij beschouwen de naasten van de bewoner als partner in de zorg, met een eigen deskundigheid en nood aan ondersteuning. De inzet van vrijwilligers geeft een meerwaarde aan ons werk, waarvoor wij hen oprecht waarderen.

Tot slot, we willen een open huis waar we verbonden zijn met het gemeenschapsleven.

 

image0%20(5)_edited.jpg
bottom of page